The miracles of science™

Vybrat obor


New Corian® DeepColour™ Technology

changing the face -
Nová scéna Národního divadla

Účel a poslání soutěže
Budova Nové scény se od 1. 1. 2010 po 17 letech vrátila pod správu Národního divadla.
V rámci znovuotevření Nové scény se Národní divadlo spolupodílelo na ideové architektonické soutěži s názvem changing the face - Nová scéna Národního divadla, kterou vyhlásila společnost DuPont v září roku 2009.

Společnost DuPont vyhlášením ideové architektonické soutěže vyzvala architekty a studenty architektury, aby zcela svobodně a bez jakýchkoliv pragmatických omezení pracovali na transformaci fasády budovy Nové scény. Jedinou podmínkou soutěže bylo využití fasádních systémů z širokého portfolia společnosti DuPont. Odevzdané soutěžní návrhy představují možnosti, jak začlenit moderní architekturu do původní historické zástavby.

Zhodnocení a výsledky soutěže
V rámci soutěže bylo přihlášeno celkem 40 soutěžních návrhů. Mezi nimi se objevila jak konvenční řešení, tak i výtvarně nekonvenční návrhy, přičemž byly zastoupeny různé tvůrčí přístupy, které jsou reflektovány v rozdělení cen. Ideová architektonická soutěž tak splnila svůj účel a současně potvrdila technické možnosti nových materiálů.

Chcete-li konzultovat Váš nový projekt a získat více informací, zaregistrujte se zde prosím.

Chcete-li si prohlédnout všech 40 projektů, stáhněte si prosím katalog k výstavě.

I. místo - Mag. Arch. Jiří Matura

Návrh vytváří kompaktní hmotu a fasádu pokrývá pravidelným rastrem. Fasáda je dynamicky tvarovaná s odlehčenou střední částí. Promyšleným a důstojným způsobem uzavírá Národní třídu před historickou budovou Národního divadla ...

 

»

Více
2. místo - Mimosa architekti – Ing. arch. Petr Moráček,Ing. arch. Pavel Matyska, Ing. arch. Jana Zoubková

Řešení je příkladem vtipného využití soudobých materiálů. Architektonicky sjednocuje obě části budovy. Řešení je dynamické, což je zvýrazněno smršťováním a nafukováním jednotlivých elementů - polštářů. Budova evokuje živý organismus, což vyjadřuje funkci stavby. Technické řešení by však muselo být dokonale vyřešeno, neboť navrhovaný materiál je polopropustný ...

 

»

Více
3. místo - FRAMING - COLL COLL - Ing.arch. Vítězslav Danda

Autorský záměr zdůrazňuje hodnotu stávající Pragerovy budovy a symbolicky kolem ní vytváří rám, aniž by zasáhl do vlastních prvků adorované stavby. Vtipné je umístění výtahu v této konstrukci. Jedná se o vyhraněný názor, ale bezesporu legitimní. Symbol rámu lze chápat i jako divadelní portál, čímž je zdůrazněna funkce budovy ...

 

»

Více
Dipl. Ing. Arch. Paul Stasek, Petra Klähn-Stasek

IDEOVÁ MYŠLENKA FASÁDY NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE VYCHÁZÍ Z FUNKČNÍHO ŽIVOTA DIVADLA A ODRÁŽÍ SE VE VÝTVARNÉM PROJEVU ZPRACOVÁNÍ FASÁDNÍCH ELEMENTŮ, KTERÉ SYMBOLIZUJÍ FILMOVOU A DIVADELNÍ ATMOSFÉRU, A NE POUZE DEKORATIVNÍ ZTVÁRNĚNÍ BEZ VNITŘNÍ IDEOLOGIE ...

 

»

Více
Jan Přehnal, Kamil Koláček

Budova Nové scény už od roku 1983 zaplňuje proluku na Národní třídě. Je situována mezi neorenesanční budovou Národního divadla a Voršilským klášterem. Okolní historická zástavba, hmotově členitá, kontrastuje s čistými tvary Laterny magiky, která dnes spadá pod Národní divadlo ...

 

»

Více
W8D architektonický atelier - MgA. Marek Petrek, MgA. Ivo Šveda

Změna = vytvoření NOVÝCH HODNOT ...

 

»

Více
Petra Pavelková

Předností divadelního umění Laterny Magiky je soustředění uměleckého zážitku na divákovo oko. Fasáda budovy tvoří k tomuto druhu divadelního umění paralelu - vizuální zážitek ...

 

»

Více
Marek Matrtaj, Kateřina Benedová

V návrhu fasády Nové scény jsme se rozhodli zaměřit ne jen na vytvoření nové fasády, ale i na zkulturnění parteru budovy. Využili jsme translucentních efektů a organických tvarů, které DuPont™ Corian® umožňuje ...

 

»

Více
Ondřej Šimon / OBA2 - „NOVÁ NOVÁ SCÉNA“

Moje koncepce výtvarně- architektonického pojetí fasády vychází především z kvalit vybraných materiálů, které jsou součástí zadání soutěže ...

 

»

Více
Andrej Fencl

Budova Nové scény už od roku 1983 zaplňuje proluku na Národní třídě. Je situována mezi neorenesanční budovou Národního divadla a Voršilským klášterem. Okolní historická zástavba, hmotově členitá, kontrastuje s čistými tvary Laterny Magiky, která dnes spadá pod Národní divadlo ...

 

»

Více